Selecteer een pagina

Over ons

Werk voor een dynamische gemeente met de charme van een dorp en de uitdagingen van een grote stad. 

Onze gemeente

Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Waarom Leidschendam-Voorburg?

Icoon dat sfeervol werken symboliseert

Sfeervol werken

Werk met betrokken collega’s en een benaderbaar bestuur. Onze moderne open kantooromgeving loopt naadloos over in het historische gemeentehuis.

Icoon dat werk en privé balans symboliseert

Werk en privé in balans

We werken hard vanuit een basis van vertrouwen. Samen kijken we naar een goede balans tussen jouw werk- en thuissituatie. Want een gelukkige medewerker is een fijne collega.

Icoon dat een mooi formaat organisatie symboliseert

Organisatie van mooi formaat

Groot genoeg voor uitdagende projecten, klein genoeg om geen nummer te zijn. Je werk is afwisselend en verantwoordelijk. Ontwikkelkansen liggen klaar, je hoeft ze alleen maar te pakken.

Meer over

Sollicitatieprocedure

Na je sollicitatie ontvang je een bevestiging van je sollicitatie. Uiterlijk 1 week na de sluitingsdatum van de vacature laten we je weten of we wel of niet met jou in gesprek willen. In de vacaturetekst lees je vaak al wanneer de sollicitatiegesprekken zijn. Meestal voeren we 2 kennismakingsgesprekken. Nadat we met alle kandidaten kennis hebben gemaakt, besluiten we wie we graag aannemen. Als jij dat bent en jij bent ook enthousiast, dan voeren we een arbeidsvoorwaardengesprek.

Wij hechten als organisatie veel waarde aan integriteit. Daarom horen bij de selectieprocedure:

  • aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • diplomacontrole
  • identiteitscontrole
  • eventueel nagaan van referenties

Salaris

Als je voor ons werkt hoort daar natuurlijk een salaris bij. Dat is afhankelijk van jouw werkervaring en functie. Voor elke functie is een minimum en een maximumsalaris vastgelegd. Bekijk de meest actuele salarisschalen op de website: cao gemeenten..

Individueel Keuze Budget (IKB)

Bij ons bouw je maandelijks Individueel Keuze Budget op (IKB). De maandelijkse opbouw bedraagt 17,05% van het salaris en je mag het IKB op elk gewenst moment inzetten voor de volgende doelen:

  • Extra inkomen (uitkering van vakantiegeld)
  • Kopen van extra verlofuren, met een maximum van 187 uren per jaar (bij een voltijd aanstelling)
  • Opleidingskosten
  • Fietsregeling

Lees meer over IKB op de website van: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)..

Persoonlijk gezondheidsbudget (PGB)

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers gezond en vitaal zijn. Daarom heb je een persoonlijk gezondheidsbudget van €150,00 per jaar, naar rato van de duur van het dienstverband. Dit kun je bijvoorbeeld uitgeven aan jouw lidmaatschap van een sportvereniging en/of stoelmassages.

Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft collectieve zorgverzekering regelingen bij IZA, CZ en Menzis waar je gebruik van kunt maken.
Meer informatie over deze collectieve zorgverzekering vind je op de website: Collectief Zorgaanbod.

Daarnaast ontvang je ieder jaar een tegemoetkoming in de zorgkosten. De tegemoetkoming bedraagt €168,00 bruto per jaar. Als het brutosalaris (ongeacht de schaal) lager is dan of gelijk is aan het bedrag dat hoort bij de hoogste periodiek van schaal 6 (peildatum december), bedraagt de tegemoetkoming €296,00 bruto per jaar.

Voel je snel thuis

Een nieuwe baan is leuk, maar kan ook spannend zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat jij je snel thuis voelt. Je krijgt bij binnenkomst een buddy. Dit is een collega uit jouw team, bij wie je terecht kan met vragen als je iets niet kunt vinden of iets onduidelijk is. Ook word je uitgenodigd voor een aantal trainingen, zodat je onze gemeente goed leert kennen. Je maakt kennis met je nieuwe functie, je collega’s, je afdeling en de rest van de organisatie. Een goed begin is tenslotte het halve werk!

Ontwikkeling

Lang leve leren! Plezier in je werk, doen waar je goed in bent, blijven groeien en je eigen inzetbaarheid vergroten. Vanuit deze optiek zetten wij stevig in op leren. Wij voeren het goede gesprek met onze medewerkers en waarderen interne mobiliteit enorm. Wij investeren in jou & jij in jezelf!

Sijtwende Academie, GoodHabitz & coaching
Wat aan vakinhoudelijke opleidingen nodig is, weten jij en je leidinggevende vaak het beste. Bij de Sijtwende Academie, ons interne leerhuis, vind je trainingen voor nieuwkomers, interne workshops, incidenteel aanbod en een bieb. Voor persoonlijke groei biedt het online platform GoodHabitz keuze uit 150 verschillende basisvaardigheden. Ook zijn er activiteiten voor loopbaan en teamontwikkeling. En loop je ergens in vast? Dan behoort coaching ook tot de mogelijkheden!

Hybride werken

In veel functies kun je hybride werken: een combinatie van op kantoor en thuiswerken, of op een andere locatie. Jouw werk bepaalt waar je je werk doet, je kunt werken op een wijze dat het je functie en de omstandigheden het beste past. Ons kantoor is de plek voor Meet, Greet & Create. Hier ontmoet je elkaar, kun je samenwerken en dit is de plek voor overleggen en creatieve sessies, zoals brainstorms. De techniek ondersteunt deze werkwijze, waardoor zo flexibel als mogelijk op de verschillende locaties gewerkt kan worden. Dit geeft ruimte om werk en privé te combineren, om efficiënter te werken en actiever in te zetten op verbinding.

Als je vanuit jouw functie ook thuiswerkt, moet je werkplek wel arbotechnisch verantwoord zijn. Daarom worden er enkele voorzieningen beschikbaar gesteld als je voor een groot deel thuis kunt werken. Volgens onze cao en regeling Hybride Werken kun je op dagen dat je thuiswerkt een thuiswerkvergoeding van € 3,- per dag declareren. Op de overige dagen waarbij je naar kantoor reist, krijg je de kosten voor openbaar vervoer volledig vergoed of kun je voor het gebruik van eigen vervoer een kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer ontvangen (maximaal €150,00 per maand).

Onze afdelingen

Stadsbeheer (SB)

Werken voor Stadsbeheer is werken voor een van de meest diverse afdelingen binnen de gemeente. Hier verander je op een creatieve, veilige en duurzame manier de buitenruimte. Zowel boven als onder de grond. We steken de handen uit de mouwen om een omgewaaide boom weg te halen, analyseren verkeersdata en werken aan projecten waarbij we binnen een paar jaar de omgeving veranderen. Daarnaast verzorgen we voor onze in- en externe klanten, het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Kortom, een afdeling vol daadkracht en dynamiek.

Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)

Werken voor VTH is iedere dag werken aan het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid van onze inwoners. Hier houden de BOA’s toezicht op de openbare ruimte en controleren de toezichthouders nieuwe en bestaande bouwwerken. We handhaven wetten, maken integraal veiligheidsbeleid en pakken als 1 team crisisbeheersing op. Alles voor een veilig Leidschendam-Voorburg.

Projectmanagement en Advies (PMA)

Werken voor PMA is werken voor het interne projectbureau van de gemeente. Alle unieke en complexe projecten die te groot zijn voor een enkele afdeling pak je binnen PMA op. Hier werk je over de gehele breedte van de organisatie én met externe partijen. Jij helpt de gemeente ondernemen.

Bedrijfsvoering (BV)

Werken voor Bedrijfsvoering is werken voor de motor van de gemeente. Bij elke ontwikkeling of ieder proces is deze afdeling betrokken. Of het nu gaat om deskundig advies of ondersteuning van de werkomgeving bij BV ben je aan het goede adres. Hier werken adviseurs en ondersteuners die collega’s en bestuurders helpen hun werk te doen. Bij BV vind je onder andere HRM, financiën, communicatie, inkoop, informatiemanagement, onderzoek, IT, juridische zaken en bestuursondersteuning. Kortom, grote afwisseling in collega’s én in het werk.

Klant Contact Centrum (KCC)

Werken voor het KCC is werken voor het gezicht van Leidschendam-Voorburg. Jij bent voor inwoners het eerste contactpunt bij vragen. Van het aanvragen van een rijbewijs tot aan een complex vergunningstraject voor een evenement. Hier help je klanten zoals zij geholpen willen worden: aan de balie, telefonisch en online. Dé afdeling waar je persoonlijk contact hebt en direct van betekenis kunt zijn.

Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO)

Werken voor MRO is werken voor de afdeling die het dichtst bij het bestuur staat. Hier maak je beleid en bepaal je hoe je gemeentelijke doelstellingen het best realiseert. Maar je doet veel meer dan achter je bureau beleid schrijven. Je gaat ook naar buiten om te zien wat er bij onze inwoners en maatschappelijke partners speelt. Jij helpt de gemeente met resultaatgerichte strategie.

Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)

Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Concern Control (CC)

Werken voor Concern Control is werken voor een onafhankelijke afdeling in een hecht team. Hier ondersteun je direct de gemeentesecretaris met het toezicht houden op de afdelingen en de bedrijfsvoering. Concern Control streeft naar een ‘lean’-inrichting van de controlprocessen binnen de afdelingen en binnen je eigen team. Dé afdeling waarin je werkt aan effectieve rechtmatigheid.

Griffie

Werken voor de Griffie is werken voor een bijzondere tak binnen de gemeente. Hier val je namelijk niet onder het college, maar sta je in dienst van de gemeenteraad. Samen met jouw collega’s zorg je dat de gemeenteraad politieke besluiten kan nemen, die bijdragen aan de lokale democratie. De werkzaamheden op de griffie variëren van het adviseren van raadsleden bij moties, het controleren van besluiten, het ondersteunen van raadscommissies tot en met het organiseren van vergaderingen. Elke dag is anders en je hebt contact met inwoners, bestuurders en raadsleden. Dé afdeling als je ervan houdt om meerdere ballen tegelijk de lucht in te houden.

Onze mensen